Đang truy cập: 4
Trong ngày: 18
Trong tuần: 258
Lượt truy cập: 273680
aaa03

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023 – 2024

Vào sáng ngày 09/10/2023 ti Hi trường C Trường Đại hc Công Thương TP. H Chí Minh long trng t chc L Khai ging năm hc 2023 – 2024

z4766660809095_6c81a24e1f80bbfa406ca6a7c4300968

Bui L có s tham d đông đủ ca các Thy/Cô trong Đảng u, Ban Giám hiu, Hi đồng trường, trưởng phó các đơn v, cán b ging viên Nhà trường cùng gn 400 sinh viên đại din cho tân sinh viên đại hc khoá 14; bui L cũng có s hin din ca các v khách mi đặc bit là các Thy/Cô nguyên lãnh Nhà trường, đại din các doanh nghip tài tr hc bng và các ph huynh ca nhng tân sinh viên được vinh danh, khen thưởng đỗ th khoa, a khoa mùa tuyn sinh năm 2023.

z4766660814834_72ccd5ebd85a926bf073b4cbe0327894

S kin khai ging năm hc 2023-2024 không ch đánh du chính thc bước vào mt năm hc mi, mà còn là L khai ging đầu tiên ca Nhà trường sau khi được Th tướng Chính ph cho phép đổi tên thành Trường Đại hc Công Thương TP. H Chí Minh t 01/7/2023; đây cũng là năm hc mang tính bn l ca Nhà trường hướng ti nhng mc tiêu đề ra trong chiến lược phát trin đến năm 2030, tm nhìn 2045,

z4766660811046_ee08699dfc1c4fd63fb2c43678c30720

PGS.TS. Nguyn Xuân Hoàn - Bí thư Đảng y, Ch tch Hi đồng Trường, đã chia s, "Đây là L khai ging năm hc đầu tiên sau khi Trường đổi tên thành Trường Đại hc Công Thương TP. H Chí Minh. Vi s phát trin không ngng ca Nhà trường trong sut thi gian qua theo mô hình mt trường đại hc đa ngành, đa lĩnh vc thì vic đổi tên như hin nay là mt đòi hi tt yếu. Mc tiêu trong chiến lược phát trin Nhà trường thi gian ti là tr thành mt Đại hc đa ngành, đa lĩnh vc theo hướng nghiên cu ng dng và đổi mi sáng to có v thế trên thế gii, tiên phong trong lĩnh vc công thương. Nhà trường cam kết không ngng n lc để mang đến nhiu giá tr tri thc cho thế h tr trong hành trình mi."

Mt phn quan trng ca L khai ging là vic chào đón các Tân sinh viên khóa 14 và vinh danh TOP 10 sinh vin có đim cao nht trong đợt tuyn sinh va qua, vi tng giá tr hc bng gn 100 triu đồng, cùng vi hc bng h tr t các doanh nghip.

z4766660809094_1f4f8b6a3f3cd80c49c27588b6d133b8

Em Lê Nguyn Khánh Vy - Tân sinh viên khóa 14 cũng đã chia s nim vui khi tr thành khóa sinh viên đầu tiên ca Trường Đại hc Công Thương TP. H Chí Minh. Em ha s không ngng c gng hc tp để tích lu kiến thc, rèn luyn k năng và bn lĩnh ngh nghip để hoàn thin bn thân và xây dng, phát trin s nghip trong tương lai.

z4766660812878_af2b2393a81d924798d18ac6ef943f82

Bui L cũng có s chng kiến và tham d ca ph huynh nhng tân sinh viên được vinh danh, khen thưởng đầu năm hc mi. Các bc ph huynh tham d đã bày t s vui mng, phn khi không ch vì con em được khen thưởng trong bui L; mà thông qua vic chng kiến điu kin cơ s vt cht, s quan tâm ca Nhà trường, s tn tình giúp đỡ ca các thy cô giáo đối vi các tân sinh viên trong thi gian đầu nhp hc... đều cho rng vic la chn cho con em vào hc tp ti Trường là mt la chn đúng đắn. Các bc ph huynh cũng cam kết đồng hành cùng Nhà trường, gn kết gia Nhà trường và gia đình trong vic công tác giáo dc, đào to các em trong thi gian ti.

z4766660807115_9693ae6dcc08395ef4dd9e8b561f656c

Cũng ti bui L, Nhà trường cũng đã tiếp nhn gn 1 t đồng hc bng t doanh nghip. Nhà trường trân trng cm ơn chân thành nht đến các đơn v doanh nghip đã ng h vào hc bng h tr sinh viên ca nhà trường. Đông hành và h tr Nhà trường trao nhiu sut hc bng vượt khó dành cho nhng bn sinh viên có hoàn cnh đặc bit khó khăn, có tinh thần vượt khó trong hc tp.

z4766661165098_32ca702efae8f6a3b8669f946cd0881d

Vi s cam kết ca Nhà trường đối vi cht lượng đào to và s phát trin cá nhân cho người hc, Trường Đại hc Công Thương TP. H Chí Minh t tin rng năm hc 2023 - 2024 s là năm hc gt hái được thành công trên nhiu mt, mang li nhiu giá tr thiết thc cho cng đồng, xã hi và cho hc viên, sinh viên ca Nhà trường trên con đường ngày mai lp nghip.

Lê Minh

Trang thông tin Kinh tế Doanh nghiệp: Đồng hành cùng thương hiệu Việt

www.kinhtedoanhnghiep.com